Գլխաւոր » ԺԻՆԳԵԱԼԱՒ ՀԱՑ
16:51
ԺԻՆԳԵԱԼԱՒ ՀԱՑ

Թօռը կըտրի՛ց, հինչ ա՞նինք,
Թընըխա՛րաւ ծիւն օ՛տինք,
Հաց ու պա՛նէր եօր օնինք,
Քինինք ժի՛նգեալ հըւաքի՛նք...
Մըհէ՛նգ կեա՛րունքն ա՛մըէն տըէղ
Վըէ՛ր ա ածալ մըշտըլը՛ղ.
Հանց կընձմընձի՜ւկ ա փըսալ,
Վըէ՛տը ա՛շխարք ա փըռնալ։
Ծեօ՛րը լի՜գյը ճըռճըռօ՛կ,
Վըէչ ճօնդ օնէ, վըէչ պըտօկ,
Մըէր վըէղն էն ա օ՛րթնըւած,
Նա՛նայ-սի՛նծաւ պըէ՛ռնըւած։
Քա՛րէն տա՛կէն պէ՛նջար ա.
Ա՛մըէն ցա՛ւու մին ճար ա,
Քաղինք սա՛մըէթը ճօկ ճօկ,
Տա՛կէն թի՛ւերը ճօթ ճօթ։
Կինձ ու սօ՛ղան էն ա լի՛գյը,
Թըրթընջո՛ւկ էլ վըէր պըտա՛հինք,
Երգ ու խա՛ղաւ հըւա՛քինք,
Տա՛նինք տանը բըջա՛րինք։
Հընդըրի՛նք խօսք զըրո՛ւցաւ,
Փօնջ փօնջ, թիւ թիւ մըքրէ՛լաւ,
Լըւա՛նանք ըխպըրէ՛ն ցօրտ ճիրա՛ւ,
Աստ էլ կըտօ՛րինք տըշտէ՛րաւ։
Խըմօ՛րն ա՛րդէն ե՛կալ ա,
Տա՛տին պի՛ւլերն ըրա՛լ ա,
Մինը ժի՛նգեալը շա՛ղէ,
Ծէթը ա՛ծէ, շըղա՛խէ...
Պա՛պին կըրա՛կն է՛րալ ա,
Մա՛րըս պի՛ւլը պէ՛ցալ ա,
Յա՛փռաւ ժի՛նգեալն ա՛ծում ա
Ու մըննէ՛րաւ կա՛պում ա...
Հացը հըցէ՛ն քըմա՛կան
Կյիրմիրո՛ւմ ա կըրա՛կան,
Հի՜նչ օ՛րթնանք ա պիցրա՛նում,
Վըէտը ա՛շխարք ա փըռնո՛ւմ...
Հուվ ա՞ գի՛ւդում սա՛նա մըէծ
Ուրխօ՛թուն ըշխա՛րքին մըէջ.
Մին տըէղ ըրա՛ծ կեօ՛րծն ա սօրփ,
Հո՛ւնցու հացը մըէր, ըղօրթ...

Категория: Ստեղծագործութիւններ | Просмотров: 89 | Добавил: © Լուսինէ Աւետիսեան | Рейтинг: 0.0/0
Մեկնաբանութիւններ: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Сделать бесплатный сайт с uCoz